Thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012

Giáo trình thiết kế hệ thống lạnh Nguyễn Đức LợiNameGroupTypeSize
 Chuong 01.pdf (859)
pdf5.08 MB
 Chuong 02.pdf (556)
pdf10.36 MB
 Chuong 03.pdf (483)
pdf7.13 MB
 Chuong 04.pdf (465)
pdf3.52 MB
 Chuong 05.pdf (408)
pdf6.83 MB
 Chuong 06.pdf (348)
pdf6.13 MB
 Phu Luc.pdf (360)
pdf9.43 MB

1 nhận xét

Vinh Vu 02:45 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

rat hay

Đăng nhận xét