Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Giáo trình thiết kế hệ thống lạnh Nguyễn Đức LợiNameGroupTypeSize
 Chuong 01.pdf (859)
pdf5.08 MB
 Chuong 02.pdf (556)
pdf10.36 MB
 Chuong 03.pdf (483)
pdf7.13 MB
 Chuong 04.pdf (465)
pdf3.52 MB
 Chuong 05.pdf (408)
pdf6.83 MB
 Chuong 06.pdf (348)
pdf6.13 MB
 Phu Luc.pdf (360)
pdf9.43 MB

1 nhận xét

Vinh Vu 02:45 23 tháng 4, 2014

rat hay

Đăng nhận xét